O Centru

_

Centrum kulturálních, mediálních a komunikačních studií (CKMKS) na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci bylo založeno v roce 2009 jako platforma sdružující badatelské aktivity pracovníků různých kateder FF UP a dalších pracovišť z ČR i SR, kteří se pedagogicky podílejí na realizaci studijních programů oborů Kulturální studia, Mediální studia a Komunikační studia na FF UP.  Posláním CKMKS je zastřešit společné výzkumné aktivity pracovníků, kteří institucionálně spadají pod různá pracoviště, ale pojí je výzkumné zájmy v oblasti tří titulních, obvykle úzce provázaných oborů.

Náplní činnosti CKMKS je teoretická reflexe a analýza vybraných témat a fenoménů spadajících do rámce uvedených oborů.

Výsledky činnosti  CKMKS byly prezentovány nejprve v revue Kultura–Média–Komunikace (K-M-K) a na tuzemských i zahraničních konferencích. Rozsáhlejší původní studie věnované fenoménům, kterými se uvedené obory – a členové CKMKS – věnují, vycházejí v rámci edice Kultura–Média–Komunikace, která se po zániku stejnojmenné revue stala hlavní publikační platformou CKMKS.

Badatelská činnost CKMKS je také úzce propojena s pedagogickou činností jeho členů a spolupracovníků, kteří výsledky svého bádání prezentují ve výuce, příp. do něj studenty přímo zapojují.

> členové CKMKS

> badatelské aktivity CKMKS

KONTAKTY:

  • telefon:  585 633 457
  • adresa (od 1. 3. 2019 nová!): Třída Svobody 8, 771 47 Olomouc