5. výroční vědecké kolokvium Kultura–média–komunikace

Ve dnech 7. a 8. listopadu 2019 od 9:30 se na půdě Centra kulturálních, mediálních a komunikačních studií při KMKSŽ FF UP (Třída Svobody 8) uskuteční 5. výroční vědecké kolokvium s mezinárodní účastí Kultura–média–komunikace, které se koná v rámci oslav desátého výročí založení Centra kulturálních, mediálních a komunikačních studií a desátého výročí oboru Kulturální studia v ČR jako součást akce Týden (reflexe) médií a popkultury na FF UP.

> program

> anotace

Comments are closed.