Archive for the ‘hlavní’ Category

vědecké kolokvium Dílo Karla Maye v kontextu československé popkultury

Pátek, Únor 11th, 2022

Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky FF UP, Ústav věd o umění a kultuře FF JČU a Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., srdečně zvou na vědecké kolokvium s mezinárodní účastí nazvané Dílo Karla Maye v kontextu československé popkultury, které se bude konat ve dnech 27.–28. května 2022 (pátek a sobota) na půdě Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Záměrem kolokvia je věnovat se dílu Karla Maye českýma/slovenskýma a současnýma očima a zhodnotit různé podoby jeho pohybu a vlivu v prostředí československé (či české a slovenské) populární kultury, se zohledněním potřebných a nabízejících se kontextů.

Program kolokvia zde:

5. výroční vědecké kolokvium Kultura–média–komunikace

Neděle, Listopad 3rd, 2019

Ve dnech 7. a 8. listopadu 2019 od 9:30 se na půdě Centra kulturálních, mediálních a komunikačních studií při KMKSŽ FF UP (Třída Svobody 8) uskuteční 5. výroční vědecké kolokvium s mezinárodní účastí Kultura–média–komunikace, které se koná v rámci oslav desátého výročí založení Centra kulturálních, mediálních a komunikačních studií a desátého výročí oboru Kulturální studia v ČR jako součást akce Týden (reflexe) médií a popkultury na FF UP.

> program

> anotace

Kolokvium Kultura-média-komunikace

Pondělí, Listopad 12th, 2012

Ve dnech 15. a 16. listopadu 2012 od 10:00 se na půdě Centra kulturálních, mediálních a komunikačních studií při KŽ FF UP (Křížkovského 14) uskuteční 3. výroční vědecké kolokvium s mezinárodní účastí na téma KULTURA–MÉDIA–KOMUNIKACE.

>> program kolokvia

>> anotace příspěvků

Program kolokvia „Studia komiksu: možnosti a perspektivy“

Středa, Duben 20th, 2011

Ve dnech 26.–27. dubna 2011 pořádají Centrum kulturálních, mediálních a komunikačních studií a Ústav po českou literaturu AV ČR na půdě Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vědecké kolokvium s mezinárodní účastí „Studia komiksu: možnosti a perspektivy“.

>> program kolokvia // programme

>> anotace příspěvků (Pokračování textu…)

Konference Veřejnoprávní média v novém desetiletí – čas na privatizaci?

Sobota, Březen 26th, 2011
Ostravská univerzita v Ostravě,
Centrum kulturálních, mediálních
a komunikačních studií,
Univerzita Palackého v Olomouci
a Česká televize, Televizní studio Ostrava
pořádají mezinárodní konferenci
Veřejnoprávní média
v novém desetiletí
– čas na privatizaci?

Centrum kulturálních, mediálních a komunikačních studií spolu s Ostravskou univerzitou v Ostravě a Českou televizí, Televizní studio Ostrava pořádají ve dnech 6.–7. dubna 2011 v ostravském hotelu Imperial mezinárodní konferenci Veřejnoprávní média v novém desetiletí – čas na privatizaci?

V jejím rámci vystoupí jak odborníci z řad akademické obce (mj. prof. Jiří Přibáň z University of Cardiff, prof. Jan Keller z FSS OU Ostrava, prof. Jan Jirák a dr. Tomáš Trampota z FSV UK Praha a další), tak zástupci České televize (Milan Fridrich, Monika Horsáková a další) i aktéři z politické sféry (Lubomír Zaorálek, Ladislav Jakl a další).

Podrobný program konference se seznamem všech účastníků je k dispozici zde.

Vzhledem k omezené kapacitě sálu je nezbytné zarezervovat si místo prostřednictvím registrace.

Kolokvium Studia komiksu: možnosti a perspektivy

Neděle, Březen 6th, 2011
Centrum
kulturálních, mediálních a komunikačních studií při KŽ FF UP a Ústav po českou
literaturu AV ČR, v. v. i.

Centrum kulturálních, mediálních a komunikačních studií a Ústav po českou literaturu AV ČR, v. v. i. pořádají vědecké kolokvium s mezinárodní účastí „Studia komiksu: možnosti a perspektivy“, které se bude konat ve dnech 26.–27. dubna 2011 na půdě Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

(Pokračování textu…)

Studentská konference o popkultuře

Neděle, Březen 6th, 2011
Katedra žurnalistiky a Centrum kulturálních, mediálních a komunikačních studií jsou hrdými patrony československé studentské konference Populární kultura: mezi Star Trekem, kritickou teorií a MTV, která se bude konat v prostorách KŽ (Wurmova 7) ve dnech 7. a 8. dubna 2011.
Konference je určena pro české a slovenské studenty bakalářských a magisterských studijních programů, např. kulturálních a mediálních studií, klasické kulturologie, sémiotiky, elektronické kultury, nových médií, ale i filmové vědy či literární teorie, sociologie a dalších oborů.
Možnými tématy konference tak mohou být otázky identity, genderu i moci ve vtahu k populární kultuře, analýza aktuálního fenoménu v rámci populární kultury, diskursivní přístupy k seriálům, prezentace vlastních studentských výzkumů týkající se ideologie, schematičnost a sugestivity spotřební, konzumní, masové a populární kultury, otázky národní variace populární kultury, analýza fanouškovství i narativity fotbalového zápasu, rozbory mediálních sdělení perspektivou gender studies, queer theory, poskoloniálních i kulturálních studií… apod.
Konference je bezplatná. Délka příspěvku by měla být 15 minut. Konferenčním mluvčím je zajištěno ubytování zdarma. Přihlásit se, zaslat anotaci stejně jako získat více informací můžete na e-mailu popularnikultura@gmail.com do 24. března 2011.
Pořadatelem konference je Konstrukt – první český internetový časopis, který se soustavně věnuje kulturálním studiím. Vznikl na jaře roku 2010 v Olomouci na půdě Katedry žurnalistiky mezi studenty studujícími magisterské obory Kulturální studia a Mediální studia.
Více informací zde a na FB.

Centrum kulturálních, mediálních a komunikačních studií je hrdým patronem československé studentské konference Populární kultura: mezi Star Trekem, kritickou teorií a MTV, která se bude konat v prostorách katedry žurnalistiky FF UP (Wurmova 7) ve dnech 7. a 8. dubna 2011.

(Pokračování textu…)

Kolokvium Kultura-média-komunikace

Pátek, Listopad 19th, 2010

Dne 25. listopadu 2010 od 10:00 se na půdě Centra kulturálních, mediálních a komunikačních studií při KŽ FF UP (Wurmova 7, Freskový sál) uskuteční výroční vědecké kolokvium s mezinárodní účastí na téma KULTURA–MÉDIA–KOMUNIKACE.

>> program kolokvia

>> anotace příspěvků

Činnost CKMKS zahájena

Středa, Červenec 1st, 2009

kolokvium "Jazyk – filosofie – média" – fotokoláž

kolokvium „Jazyk – filosofie – média“ – fotokoláž

Činnost Centra kulturálních, mediálních a komunikačních studií (CKMKS) byla zahájena vědeckým kolokviem s mezinárodní účastí Jazyk – filosofie – média, které se uskutečnilo 26. 6. na Katedře žurnalistiky FF UP.

Kolokvium bylo spojeno s oslavou životního jubilea prof. Stanislava Hubíka, který v uvedených oborech přednáší filosofii médií, sémiotiku médií a teorii kultury a v rámci představení CKMKS byl slavnostně jmenován jeho čestným předsedou.

Kolokvia se zúčastnili významné osobnosti sociologie a filosofie z ČR i Slovenska – prof. Jan Keller (OU v Ostravě), prof. Miroslav Marcelli (UK v Bratislavě), prof. Jaroslav Hroch (MU v Brně), doc. Jiří Bystřický (UK v Praze) a doc. Tomáš Hauer (VSB TU v Ostravě). FF UP reprezentovali prof. Jan Kořenský z Katedry bohemistiky, dr. Martin Fafejta a dr. Helena Kubátová z Katedry sociologie, v hledišti byli i pracovníci dalších fakult UP. Přítomni byli i slovenští členové Centra, doc. Peter Valček (UK v Bratislavě) a dr. Michal Bočák (PU v Prešově).

Kolokvium JAZYK–FILOSOFIE–MÉDIA

Pátek, Květen 1st, 2009

Činnost Centra kulturálních, mediálních a komunikačních studií bude zahájena vědeckým kolokviem s mezinárodní účastí JAZYK – FILOSOFIE – MÉDIA, které se uskuteční dne 26. června od 10:00 na půdě Katedry žurnalistiky FF UP v Olomouci (Wurmova 7).

> program kolokvia