Činnost CKMKS zahájena

kolokvium "Jazyk – filosofie – média" – fotokoláž

kolokvium „Jazyk – filosofie – média“ – fotokoláž

Činnost Centra kulturálních, mediálních a komunikačních studií (CKMKS) byla zahájena vědeckým kolokviem s mezinárodní účastí Jazyk – filosofie – média, které se uskutečnilo 26. 6. na Katedře žurnalistiky FF UP.

Kolokvium bylo spojeno s oslavou životního jubilea prof. Stanislava Hubíka, který v uvedených oborech přednáší filosofii médií, sémiotiku médií a teorii kultury a v rámci představení CKMKS byl slavnostně jmenován jeho čestným předsedou.

Kolokvia se zúčastnili významné osobnosti sociologie a filosofie z ČR i Slovenska – prof. Jan Keller (OU v Ostravě), prof. Miroslav Marcelli (UK v Bratislavě), prof. Jaroslav Hroch (MU v Brně), doc. Jiří Bystřický (UK v Praze) a doc. Tomáš Hauer (VSB TU v Ostravě). FF UP reprezentovali prof. Jan Kořenský z Katedry bohemistiky, dr. Martin Fafejta a dr. Helena Kubátová z Katedry sociologie, v hledišti byli i pracovníci dalších fakult UP. Přítomni byli i slovenští členové Centra, doc. Peter Valček (UK v Bratislavě) a dr. Michal Bočák (PU v Prešově).

Comments are closed.