Kolokvium Kultura-média-komunikace

Ve dnech 15. a 16. listopadu 2012 od 10:00 se na půdě Centra kulturálních, mediálních a komunikačních studií při KŽ FF UP (Křížkovského 14) uskuteční 3. výroční vědecké kolokvium s mezinárodní účastí na téma KULTURA–MÉDIA–KOMUNIKACE.

>> program kolokvia

>> anotace příspěvků

Comments are closed.