Kolokvium Kultura-média-komunikace

Dne 25. listopadu 2010 od 10:00 se na půdě Centra kulturálních, mediálních a komunikačních studií při KŽ FF UP (Wurmova 7, Freskový sál) uskuteční výroční vědecké kolokvium s mezinárodní účastí na téma KULTURA–MÉDIA–KOMUNIKACE.

>> program kolokvia

>> anotace příspěvků

Comments are closed.