Kolokvium Studia komiksu: možnosti a perspektivy

Centrum
kulturálních, mediálních a komunikačních studií při KŽ FF UP a Ústav po českou
literaturu AV ČR, v. v. i.

Centrum kulturálních, mediálních a komunikačních studií a Ústav po českou literaturu AV ČR, v. v. i. pořádají vědecké kolokvium s mezinárodní účastí „Studia komiksu: možnosti a perspektivy“, které se bude konat ve dnech 26.–27. dubna 2011 na půdě Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Záměrem kolokvia je započít domácí interdisciplinární diskusi v oblasti studia komiksu. Hlavní dvě sekce budou zaměřeny na:

1. možnosti teoretického popisu komiksu z pohledu různých disciplín a

2. mapování historie domácí komiksu a jeho kontakty s komiksem zahraničním.

Vítány jsou rovněž příspěvky tematizující různé „intermediální“ vztahy mezi komiksem a jinými formami, ať již z pohledu historického či teoretického. Zváni jsou tedy badatelé ze všech souvisejících oborů, kteří mají a chtějí na téma komiks a možnosti jeho studia co říct.

>> pozvánka // Invitation

>> návratka // Application

Comments are closed.