Publikace

Hlavní publikační platformou členů CKMKS je revue Kultura–Média–Komunikace.

Rozsáhlejší původní studie věnované fenoménům, kterými se uvedené obory – a členové CKMKS – věnují, vycházejí v rámci edice Kultura–Média–Komunikace.

Členové CKMKS dále publikují v nejrůznějších periodikách, sbornících a dalších publikacích.

Medien denken (2010)

Kromě toho připravilo CKMKS ve spolupráci s Internationales Kolleg für Kulturtechnikforschung und Medienphilosophie při Bauhaus-Universität Weimar publikaci Medien denken. Von der Bewegung des Begriffs zu bewegten Bildern (eds. Lorenz Engell – Jiří Bystřický – Kateřina Krtilová; 164 stran; vydalo nakladatelství Transcript v Bielefeldu v říjnu roku 2010; ISBN 978-3-8376-1486-2).

Obsah a předmluva jsou k dispozici zde.