– členů Centra

 (jednolivé publikace členů CKMKS jsou řazeny podle roku publikace a následně abecedně dle příjmení autora)

 

2009

BOČÁK, Michal: „Výskum diskurzu televízneho spravodajstva: metodologické aspekty prípravnej fázy.“ In: Ološtiak, M. – Ivanová, M. – Gianitsová-Ološtiaková, L.: VARIA XVIII: zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. Prešov: Prešovská univerzita 2009, s. 21–48. <http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Olostiak1/pdf_doc/3.pdf>

BOČÁK, Michal: „Formát/žáner, model/poňatie komunikácie a komunikácia ako zdieľanie: Vybrané problémy terminológie súčasných mediálnych štúdií na Slovensku“. In: Cíbiková, Ingrid (ed.): Terminologické fórum II. Socioterminológia, textová a prekladová terminológia. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2009.

BOČÁK, Michal: „Subjekty po devätnástej: konštrukcia politických subjektivít v televíznom spravodajstve.“ In: Magál, S. – Mistrík, M. – Solík, M. (eds.): Masmediálna komunikácia realita I. Masmediálna a sociálna konštrukcia reality. Masmédia a kultúrna identita. Trnava: FMK UCM 2009, s. 151–168.

BOČÁK, Michal: „Diskurz: neurčitá cesta kulturálnych, mediálnych a komunikačných štúdií do centra svojho záujmu.“ In: Foret, M. – Lapčík, M. – Orság, P. (eds.): Kultura–Média–Komunikace 1/2009. Spektákl, mizející realita a (ne)bezpečí informací, diskurs(y) o diskursu. Olomouc: Univerzita Palackého 2009. ISSN 1804-0365, s. 117–146.

BOČÁK, Michal: „Porno, metro, sporno: súčasná gay/queer kultúra a heterosexuálne maskulinity.“ In: Topinka, D. – Zahrádka, P. – Foret, M. – Fafejta, M. – Hrabal, J. (eds.): Kultura–Média–Komunikace Speciál 2/2009. Vyprávění – identita – diference. Vybraná témata kulturálních studií. Olomouc: Univerzita Palackého 2009, s. 121–142.

BOČÁK, Michal: „Spravodajské formáty: pohľad na televízne spravodajstvo z diskurzívnej perspektívy.“ In: Foret, M. – Lapčík, M. – Orság, P. (eds.): Kultura–Média–Komunikace 2/2009. Myšlení médií a komunikace – Diskurs(ivní analýza) zpravodajství. Olomouc: Univerzita Palackého 2009. ISSN 1804-0365, s. 165–200.

 

BYSTŘICKÝ, Jiří (ed.): Média, politika a společnost. Plzeň: Tiskárna a vydavatelství 999 2009. ISBN 978-80-86391-33-5. (118 stran)

BYSTŘICKÝ, Jiří: „Mediální realita.“ In: Magál, S. – Mistrík, M. – Solík, M. (eds.): Masmediálna komunikácia realita I. Masmediálna a sociálna konštrukcia reality. Masmédia a kultúrna identita. Trnava: FMK UCM 2009, s. 11–18.

BYSTŘICKÝ, Jiří: „Subjekt a skrytá komunikace.“ In: Foret, M. – Lapčík, M. – Orság, P. (eds.): Kultura–Média–Komunikace Speciál 1/2009. Jazyk – filosofie – média. Olomouc: Univerzita Palackého 2009, s. 41–53.

BYSTŘICKÝ, Jiří: „Pojem, obraz a medialita.“ In: Filozófia. 5/2009. Roč. 64. Bratislava: Filozoficky ustav SAV. ISSN 0046-385X, s. 429–435.

BYSTŘICKÝ, Jiří: „Mediální modernita.“ In: Foret, M. – Lapčík, M. – Orság, P. (eds.): Kultura–Média–Komunikace 2/2009. Myšlení médií a komunikace – Diskurs(ivní analýza) zpravodajství. Olomouc: Univerzita Palackého 2009. ISSN 1804-0365, s. 35–60.

BYSTŘICKÝ, Jiří: „Média, politika a společnost“. In: Bystřický, J. (ed.) Média, politika a společnost. Plzeň: Tiskárna a vydavatelství 999 2009, s. 7–43.

 

FAFEJTA, Martin: „Jsme kopie bez originálu a to nás činí jedinečnými.“ In: Foret, M. – Lapčík, M. – Orság, P. (eds.): Kultura–Média–Komunikace Speciál 1/2009. Jazyk – filosofie – média. Olomouc: Univerzita Palackého 2009, s. 77–88.

FAFEJTA, Martin: „Gender, heteronormativita a genderová práva. Úvod do genderových studií.“ In: Topinka, D. – Zahrádka, P. – Foret, M. – Fafejta, M. – Hrabal, J. (eds.): Kultura–Média–Komunikace Speciál 2/2009. Vyprávění – identita – diference. Vybraná témata kulturálních studií. Olomouc: Univerzita Palackého 2009, s. 75–90.

FAFEJTA, Martin: „Intersexualita jako zpochybnění systému dvou pohlavní a genderů.“ In: Foret, M. – Topinka, D. – Zahrádka, P. (eds.): Kultura–Média–Komunikace Speciál 2/2009. Vyprávění – identita – diference. Vybraná témata kulturálních studií. Olomouc: Univerzita Palackého 2009, s. 91–106.

 

FORET, Martin: „Imagizace zpravodajského diskursu: symptomy a konsekvence. In: Magál, S. – Mistrík, M. – Solík, M. (eds.): Masmediálna komunikácia realita I. Masmediálna a sociálna konštrukcia reality. Masmédia a kultúrna identita. Trnava: FMK UCM 2009, s. 207–224.

FORET, Martin: „K terminologickým (a pojmovým) obtížím diskursů o obrazu.“ In: Cíbiková, Ingrid (ed.): Terminologické fórum II. Socioterminológia, textová a prekladová terminológia. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2009.

FORET, Martin: „Čím větší fikce, tím blíže realitě aneb Diskurs imediace jako princip realistické reprezentace či hyperrealné simulace?“ In: Karul, R. – Porubjak, M.  (eds.): Realita a fikcia. Bratislava: SFZ pri SAV a KF FF UCM 2009, ISBN 978-80-970303-0-8, s. 131–137.

FORET, M. – Lapčík, M. – Orság, P. (eds.): Kultura–Média–Komunikace 1/2009. Spektákl, mizející realita a (ne)bezpečí informací, diskurs(y) o diskursu. Olomouc: Univerzita Palackého 2009. ISSN 1804-0365.

FORET, M. – Lapčík, M. – Orság, P. (eds.): Kultura–Média–Komunikace 2/2009. Myšlení médií a komunikace – Diskurs(ivní analýza) zpravodajství. Olomouc: Univerzita Palackého 2009. ISSN 1804-0365.

FORET, M. – Lapčík, M. – Orság, P. (eds.): Kultura–Média–Komunikace Speciál 1/2009. Jazyk – filosofie – média. Olomouc: Univerzita Palackého 2009

Topinka, D. – Zahrádka, P. – FORET, M. – Fafejta, M. – Hrabal, J. (eds.): Kultura–Média–Komunikace Speciál 2/2009. Vyprávění – identita – diference. Vybraná témata kulturálních studií. Olomouc: Univerzita Palackého 2009.

 

HRABAL, Jiří: „Postava ‚Jugoslávce‘ v současné české povídce. Pokus o kulturálně-naratologický pohled“ In: Bohemica Olomucensia 2/2009. Symposiana. Olomouc: Univerzita Palackého 2009, s. 52–58.

HRABAL, Jiří: „Ideologie a fokalizace.“ In: Foret, M. – Topinka, D. – Zahrádka, P. (eds.): Kultura–Média–Komunikace Speciál 2/2009. Vyprávění – identita – diference. Vybraná témata kulturálních studií. Olomouc: Univerzita Palackého 2009, s. 53–62.

HRABAL, Jiří: „Kulturní determinace narativní identity: Postava ‚Jugoslávce‘ v současné české povídce.“ In: Topinka, D. – Zahrádka, P. – Foret, M. – Fafejta, M. – Hrabal, J. (eds.): Kultura–Média–Komunikace Speciál 2/2009. Vyprávění – identita – diference. Vybraná témata kulturálních studií. Olomouc: Univerzita Palackého 2009, s. 63–72.

 

HUBÍK, Stanislav: „Mediální abstrakce a mediální konstrukce: Schütz podle Derridy a Flussera. In: Magál, S. – Mistrík, M. – Solík, M. (eds.): Masmediálna komunikácia realita I. Masmediálna a sociálna konštrukcia reality. Masmédia a kultúrna identita. Trnava: FMK UCM 2009, s. 47–62.

HUBÍK, Stanislav: „Dissemination and reception of Grundrisse in the world: Czechoslovakia.“ In: Musto, M. (ed.): Karl Marx´s Grundrisse. Foundations of the critique of political ekonomy 150 years later. London: Routledge 2008, s. 240–242.

HUBÍK, Stanislav: „Grafika a Kritika: transcendentální estetika a kinestetika.“ In: Leško, V. –Plašienková, Z. (eds.): Kant v kontextech Husserlovej a Heideggerovej filozofie. Košice: UPJŠ 2009, s. 125–142.

HUBÍK, Stanislav: „Sémiologie jako magiologie aneb Jak začarovat skutečnost. In: Foret, M. – Lapčík, M. – Orság, P. (eds.): Kultura–Média–Komunikace 1/2009. Spektákl, mizející realita a (ne)bezpečí informací, diskurs(y) o diskursu. Olomouc: Univerzita Palackého 2009. ISSN 1804-0365, s. 55–73.

HUBÍK, Stanislav: „Paradigmata výzkumu v sociálních vědách.“ Vyžádaná přednáška na konferenci Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů Pedagogické fakulty UP v Olomouci (23.–24.11.2009)

 

CHVOJKOVÁ, Petra: „K problematice užívání termínu hypertext a jeho vymezení. In: Cíbiková, Ingrid (ed.): Terminologické fórum II. Socioterminológia, textová a prekladová terminológia. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2009.

CHVOJKOVÁ, Petra: „Mezi výukou češtiny a jazykovým testováním (příspěvek k testování poslechu s porozuměním na úrovni A1).“ In: Bohemica Olomucensia 2/2010. Philologica Iuvenilia. Olomouc: Univerzita Palackého 2009 (v tisku)

CHVOJKOVÁ, Petra: „Pro či proti integraci? Problematika povinné zkoušky z češtiny pro trvalý pobyt v kontextu integrace cizinců v ČR. In: Topinka, D. – Zahrádka, P. – Foret, M. – Fafejta, M. – Hrabal, J. (eds.): Kultura–Média–Komunikace Speciál 2/2009. Vyprávění – identita – diference. Vybraná témata kulturálních studií. Olomouc: Univerzita Palackého 2009, s. 185–197.

 

LAPČÍK, Marek: „Současná mediální krajina v kontextu rizik nových ICT – tradiční média jako nové sféry dominance. In: Trampota, T. (ed.): Česká média a Evropská unie: 20 let smazávání hranic. Praha: MUP 2009. s. 101–126.

LAPČÍK, Marek: „Diverzifikace současné mediální krajiny jako mechanismus jejího „uzavírání“. In: Magál, S. – Mistrík, M. – Solík, M. (eds.): Masmediálna komunikácia realita I. Masmediálna a sociálna konštrukcia reality. Masmédia a kultúrna identita. Trnava: FMK UCM 2009, s. 133–150.

LAPČÍK, Marek: „Diskurs jako téma diskursu: poznámky ke konceptualizaci pojmu.“ In: Cíbiková, Ingrid (ed.): Terminologické fórum II. Socioterminológia, textová a prekladová terminológia. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2009.

LAPČÍK, Marek: „Nové ICT: nové paradigma nebo jen hypertrofie hyperreality In: Karul, R. – Porubjak, M.  (eds.): Realita a fikcia. Bratislava: SFZ pri SAV a KF FF UCM 2009, ISBN 978-80-970303-0-8, s. 138–143.

LAPČÍK, Marek: „Symbióza médií a politiky (Poznámky k interpretaci vztahu mezi žurnalistickým a politickým diskursem). In: Symbióza médií a politiky. Bratislava: Ústav politických vied SAV, ISBN 978-80-970353-0-3, s. 142–147.

LAPČÍK, Marek: „Contemporary media landscape focused by information ontological security.“ In: Minerva (odborný periodický sborník společenských věd). Roč. V., č. 5. ISBN 978-80-7394-179-6, ISSN 1803-3873. České Budějovice: PF Jihočeské univerzity 2009, s. 145–157.

LAPČÍK, Marek: „Diskurs jako téma diskursu: O diskursu bez Habermase i bez Foucaulta? Poznámky ke konceptualizaci pojmu. In: Foret, M. – Lapčík, M. – Orság, P. (eds.): Kultura–Média–Komunikace 1/2009. Spektákl, mizející realita a (ne)bezpečí informací, diskurs(y) o diskursu. Olomouc: Univerzita Palackého 2009. ISSN 1804-0365, s. 93–116.

LAPČÍK, Marek: „K epistemologii komunikace/médií: je třeba nové paradigma?“ In: Foret, M. – Lapčík, M. – Orság, P. (eds.): Kultura–Média–Komunikace 2/2009. Myšlení médií a komunikace – Diskurs(ivní analýza) zpravodajství. Olomouc: Univerzita Palackého 2009. ISSN 1804-0365, s. 11–34.

LAPČÍK, Marek: „Die Medienlandschaft in der Tschechischen Republik.“ Přednáškový cyklus na Wirtschaftsuniversität Wien (s P. Orságem).

Foret, M. – LAPČÍK, M. – Orság, P. (eds.): Kultura–Média–Komunikace 1/2009. Spektákl, mizející realita a (ne)bezpečí informací, diskurs(y) o diskursu. Olomouc: Univerzita Palackého 2009. ISSN 1804-0365.

Foret, M. – LAPČÍK, M. – Orság, P. (eds.): Kultura–Média–Komunikace 2/2009. Myšlení médií a komunikace – Diskurs(ivní analýza) zpravodajství. Olomouc: Univerzita Palackého 2009. ISSN 1804-0365.

Foret, M. – LAPČÍK, M. – Orság, P. (eds.): Kultura–Média–Komunikace Speciál 1/2009. Jazyk – filosofie – média. Olomouc: Univerzita Palackého 2009

 

ORSÁG, Petr: „Tři kultury v jedné. O roli československých exilových médií coby svorníku, který v letech 1948–1989 udržoval kontinuitu nezávislé kultury.“ In: Magál, S. – Mistrík, M. – Solík, M. (eds.): Masmediálna komunikácia realita I. Masmediálna a sociálna konštrukcia reality. Masmédia a kultúrna identita. Trnava: FMK UCM 2009, s. 471–490.

ORSÁG, Petr: „How the present constructs the past – Interpreting media content from a historiographic perspective.“ In: Minerva (odborný periodický sborník společenských věd), roč. V., č. 5, České Budějovice: PF Jihočeské univerzity 2009, s. 58–70.

ORSÁG, Petr: „Mezi otevřeností a utajením. (K bezpečnostním rizikům vydávání čs. exilových periodik po roce 1968).“ In: Symbióza médií a politiky. Bratislava: Ústav politických vied SAV, ISBN 978-80-970353-0-3, s. 148–155.

ORSÁG, Petr: „Medien des tschechoslowakischen Exils zum Zeitpunkt der „Wiederherstellung der Ordnung“.“ In: Kakanien revisited, 08/02/2009. <http://www.kakanien.ac.at/beitr/wende/POrsag1/>

ORSÁG, Petr: „Die Medienlandschaft in der Tschechischen Republik.“ Přednáškový cyklus na Wirtschaftsuniversität Wien (s M. Lapčíkem).

Foret, M. – Lapčík, M. – ORSÁG, P. (eds.): Kultura–Média–Komunikace 1/2009. Spektákl, mizející realita a (ne)bezpečí informací, diskurs(y) o diskursu. Olomouc: Univerzita Palackého 2009. ISSN 1804-0365.

Foret, M. – Lapčík, M. – ORSÁG, P. (eds.): Kultura–Média–Komunikace 2/2009. Myšlení médií a komunikace – Diskurs(ivní analýza) zpravodajství. Olomouc: Univerzita Palackého 2009. ISSN 1804-0365.

Foret, M. – Lapčík, M. – ORSÁG, P. (eds.): Kultura–Média–Komunikace Speciál 1/2009. Jazyk – filosofie – média. Olomouc: Univerzita Palackého 2009

 

SEDLÁKOVÁ, Renáta.: „Media and old age – the agenda and research in Czech Republic. In: Hartung, A – Reissmann, W. – Schorb B.: Medien im höheren Lebensalter. Leiptzig: VS Verlag für Sozialwissenschaften 2009. ISBN 3-531-16218-7, s. 50-xx (s L. Vidovićovou).

SEDLÁKOVÁ, Renáta: Vybraná sociologická témata – kapitoly ze sociologie pro kombinované studium. Studijní manuál pro studenty kombinovaného studia Katedry společenských věd PF JČU. České Budějovice: PF Jihočeské univerzity 2009 (96 stran + příloha)

SEDLÁKOVÁ, Renáta: „Mediální obraz seniorů a stáří v hlavních televizních zpravodaj-ských relacích v letech 2004 a 2008.“ In: Magál, S. – Mistrík, M. – Solík, M. (eds.): Masmediálna komunikácia realita I. Masmediálna a sociálna konštrukcia reality. Masmédia a kultúrna identita. Trnava: FMK UCM 2009, s. 225–240

SEDLÁKOVÁ, Renáta: „Mediální reprezentace Druhých v multikulturní společnosti.“ In: Hejtman, P. – Sapík M. et al.: Výchova k evropskému občanství v zrcadle aktuálních problémů a v regionálních souvislostech. Praha: Epocha 2009, s. 43–75. ISBN 978-80-7425-020-0

SEDLÁKOVÁ, Renáta: „Can old age be beautiful? The power of print media images. Analysis of representation of old people and old age in Czech periodicals.“ In: Minerva (odborný periodický sborník společenských věd). Roč. V., č. 5. ISBN 978-80-7394-179-6, ISSN 1803-3873. České Budějovice: PF Jihočeské univerzity 2009, s. 168–179.

SEDLÁKOVÁ, Renáta: „Media Construction of Reality – Images of Old Age in the Czech Media.“ Příspěvek na Evropské konferenci o péči a ochraně seniorů – důstojnost a ohroženost starších osob (konference v rámci českého předsednictví za podpory Evropské Komise,  Kongresové Centrum Praha, ČR: 25. – 26. 5. 2009).

SEDLÁKOVÁ, Renáta: „Images of Older People and Ageing in the Czech Television News.“ Příspěvek na konferenci Culture, Diversity and Ageing (Bristol, UK: 2.–4. 9. 2009)

SEDLÁKOVÁ, Renáta: „Prasečí chřipka jako příklad panické pseudoudálosti.“ In: Foret, M. – Lapčík, M. – Orság, P. (eds.): Kultura–Média–Komunikace 2/2009. Myšlení médií a komunikace – Diskurs(ivní analýza) zpravodajství. Olomouc: Univerzita Palackého 2009. ISSN 1804-0365, s. 229–260.

 

VALČEK, Peter: Čítanie 2009. (Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu kultury čtení ve Slovenské republice.) Bratislava, Literárne informačné centrum: 2009. ISBN 978-80-89222-79-7

VALČEK, Peter: „Murdochův stín. Explorace a negativní sémantika bulváru. In: Foret, M. – Lapčík, M. – Orság, P. (eds.): Kultura–Média–Komunikace 1/2009. Spektákl, mizející realita a (ne)bezpečí informací, diskurs(y) o diskursu. Olomouc: Univerzita Palackého 2009. ISSN 1804-0365, s. 75–82.

VALČEK, Peter: „Diplastie – návrat neostrého denotátu. In: Foret, M. – Lapčík, M. – Orság, P. (eds.): Kultura–Média–Komunikace 2/2009. Myšlení médií a komunikace – Diskurs(ivní analýza) zpravodajství. Olomouc: Univerzita Palackého 2009. ISSN 1804-0365, s. 61–75.

VALČEK, Peter: „Negativní sémantika bulváru jako kulturní problém.“ Příspěvek na konferenci Trajektória zmeny v rámci projektu Ministerstva školství SR Týždeň vedy (Bratislava: 25. 11. 2009)

 

ZÁMEC, Radim: „Kritická analýza diskursu: Lexikálně-sémantický přístup.“ In: Foret, M. – Lapčík, M. – Orság, P. (eds.): Kultura–Média–Komunikace 2/2009. Myšlení médií a komunikace – Diskurs(ivní analýza) zpravodajství. Olomouc: Univerzita Palackého 2009. ISSN 1804-0365, s. 137–164.