– grantové projekty

_

Aktuálně jsou členy CKMKS řešeny tyto projekty:

 • Obraz romské populace v aktuálním diskurzu televizního zpravodajství (dr. Renáta Sedláková, FPVČ, FF UP 2012–2019)
 • Teorie a analýza proměn mediální komunikace: aktuální výzvy teorie a výzkumu mediální gramotnosti (doc. Petr Orság, IGA UP 2018–2019)
 • Proměny reklamní komunikace ve formě obrázkové seriálu v domácích printových médiích ve 20. století (dr. Martin Foret, FPVČ FF UP 2016–2018)

_

Předchozí projekty:

 • Teorie a analýza proměn mediální komunikace: nové způsoby zacházení s médii (dr. Petr Orság, IGA UP 2018–2019)
 • Teorie a analýza proměn mediální komunikace: žánry – kódy – média (dr. Petr Orság, IGA UP 2017–2018)
 • Teorie a analýza mediální komunikace: reprezentace – recepce (doc. Daniel Bína, IGA UP 2016–2017)
 • Teorie a výzkum neverbální komunikace (dr. Petra Chvojková, IGA UP 2015–2016)
 • Televizní zpravodajství jako paradox (dr. Marek Lapčík, FPVČ UP 2014–2016)
 • Česká exilová periodika v západní Evropě v letech 1969–1989 jako součást alternativní veřejné sféry (dr. Petr Orság, GA ČR 2014–2016)
 • Hranice komiksu: konstituování českého obrázkového seriálu a dalších literárně-výtvarných (narativních) forem v domácích tiskovinách 19. století (dr. Martin Foret, GA ČR 2014–2015)
 • Paralelní komunikační systémy v období tzv. normalizace (dr. Petr Orság, FPVČ UP 2013–2015)
 • Zpravodajství na pomezí informační anomie a hledání (nového) privilegovaného textu (dr. Marek Lapčík, FPVČ UP 2012–2014)
 • Komiks: dějiny – teorie (GAČR P406/10/2306, 2010–2012; ve spolupráci s ÚČL AV ČR)
 • Rozvoj činnosti Centra kulturálních, mediálních a komunikačních studií a interdisciplinární rozvoj oborů Kulturální studia a Mediální studia na FF UP (RP MŠMT ČR)