– grantové projekty

Aktuálně jsou v rámci CKMKS řešeny dva projekty:

  • RP MŠMT ČR Rozvoj činnosti Centra kulturálních, mediálních a komunikačních studií a interdisciplinární rozvoj oborů Kulturální studia a Mediální studia na FF UP
  • GAČR P406/10/2306 Komiks: dějiny – teorie (2010-2012; ve spolupráci s ÚČL AV ČR)