Program kolokvia „Studia komiksu: možnosti a perspektivy“

Ve dnech 26.–27. dubna 2011 pořádají Centrum kulturálních, mediálních a komunikačních studií a Ústav po českou literaturu AV ČR na půdě Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vědecké kolokvium s mezinárodní účastí „Studia komiksu: možnosti a perspektivy“.

>> program kolokvia // programme

>> anotace příspěvků

V rámci kolokvia proběhne i přednáška The Woodcut Novel: A Tribute to the Art of Storytelling, kterou prosloví americký historik komiksu David A. Beronä (Plymouth State University, USA).

>> pozvánka // invitation

>> anotace přednášky // annotation of the lecture

>>

anotace příspěvk>> program kolokvia

Comments are closed.