Studentská konference o popkultuře

Katedra žurnalistiky a Centrum kulturálních, mediálních a komunikačních studií jsou hrdými patrony československé studentské konference Populární kultura: mezi Star Trekem, kritickou teorií a MTV, která se bude konat v prostorách KŽ (Wurmova 7) ve dnech 7. a 8. dubna 2011.
Konference je určena pro české a slovenské studenty bakalářských a magisterských studijních programů, např. kulturálních a mediálních studií, klasické kulturologie, sémiotiky, elektronické kultury, nových médií, ale i filmové vědy či literární teorie, sociologie a dalších oborů.
Možnými tématy konference tak mohou být otázky identity, genderu i moci ve vtahu k populární kultuře, analýza aktuálního fenoménu v rámci populární kultury, diskursivní přístupy k seriálům, prezentace vlastních studentských výzkumů týkající se ideologie, schematičnost a sugestivity spotřební, konzumní, masové a populární kultury, otázky národní variace populární kultury, analýza fanouškovství i narativity fotbalového zápasu, rozbory mediálních sdělení perspektivou gender studies, queer theory, poskoloniálních i kulturálních studií… apod.
Konference je bezplatná. Délka příspěvku by měla být 15 minut. Konferenčním mluvčím je zajištěno ubytování zdarma. Přihlásit se, zaslat anotaci stejně jako získat více informací můžete na e-mailu popularnikultura@gmail.com do 24. března 2011.
Pořadatelem konference je Konstrukt – první český internetový časopis, který se soustavně věnuje kulturálním studiím. Vznikl na jaře roku 2010 v Olomouci na půdě Katedry žurnalistiky mezi studenty studujícími magisterské obory Kulturální studia a Mediální studia.
Více informací zde a na FB.

Centrum kulturálních, mediálních a komunikačních studií je hrdým patronem československé studentské konference Populární kultura: mezi Star Trekem, kritickou teorií a MTV, která se bude konat v prostorách katedry žurnalistiky FF UP (Wurmova 7) ve dnech 7. a 8. dubna 2011.

Konference je určena pro české a slovenské studenty bakalářských a magisterských studijních programů, např. kulturálních a mediálních studií, klasické kulturologie, sémiotiky, elektronické kultury, nových médií, ale i filmové vědy či literární teorie, sociologie a dalších oborů.

Možnými tématy konference tak mohou být otázky identity, genderu i moci ve vtahu k populární kultuře, analýza aktuálního fenoménu v rámci populární kultury, diskursivní přístupy k seriálům, prezentace vlastních studentských výzkumů týkající se ideologie, schematičnost a sugestivity spotřební, konzumní, masové a populární kultury, otázky národní variace populární kultury, analýza fanouškovství i narativity fotbalového zápasu, rozbory mediálních sdělení perspektivou gender studies, queer theory, poskoloniálních i kulturálních studií… apod.

Konference je bezplatná. Délka příspěvku by měla být 15 minut. Konferenčním mluvčím je zajištěno ubytování zdarma. Přihlásit se, zaslat anotaci stejně jako získat více informací můžete na e-mailu popularnikultura@gmail.com do 24. března 2011.

Pořadatelem konference je Konstrukt – první český internetový časopis, který se soustavně věnuje kulturálním studiím. Vznikl na jaře roku 2010 v Olomouci na půdě Katedry žurnalistiky mezi studenty studujícími magisterské obory Kulturální studia a Mediální studia.

Více informací zde.

Studentská konference Populární kultura: mezi Star Trekem, kritickou teorií a MTV

Studentská konference Populární kultura: mezi Star Trekem, kritickou teorií a MTV

Comments are closed.