vědecké kolokvium Dílo Karla Maye v kontextu československé popkultury

Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky FF UP, Ústav věd o umění a kultuře FF JČU a Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., srdečně zvou na vědecké kolokvium s mezinárodní účastí nazvané Dílo Karla Maye v kontextu československé popkultury, které se bude konat ve dnech 27.–28. května 2022 (pátek a sobota) na půdě Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Záměrem kolokvia je věnovat se dílu Karla Maye českýma/slovenskýma a současnýma očima a zhodnotit různé podoby jeho pohybu a vlivu v prostředí československé (či české a slovenské) populární kultury, se zohledněním potřebných a nabízejících se kontextů.

Program kolokvia zde:

Comments are closed.